Ultimas - Cultuurprijzen Vlaanderen | 5 februari | AB - Brussel

Laureaten 2020

Foto © Bart Van der Moeren
ALGEMENE CULTURELE VERDIENSTE
Moving Ground
AMATEURKUNSTEN
André Loeckx
ARCHITECTUUR
Luk Lambrecht
BEELDENDE KUNST
Bauke Lievens
CIRCUS
Marc Boonen van MOOOV
CULTUREEL ONDERNEMERSCHAP
de fanfarecultuur met Jan Matthys van VLAMO
IMMATERIEEL ERFGOED
Fikry El Azzouzi
LETTEREN
State of the Arts - Sietse Remmers
PODIUMKUNSTEN
Enchanté vzw
SOCIAAL-CULTUREEL VOLWASSENWERK
Uitreiking
UITREIKING

Vlaamse Cultuurprijzen

Vanaf 2017 worden de Vlaamse Cultuurprijzen uitgereikt op één groot cultuurfeest. 

De cultuurprijzen heten voortaan de Ultimas. Vanaf 2018 wordt tevens de BILL Award uitgereikt op de Ultimas. Met de BILL Award zetten we jong opkomend talent in de kijker. 

Het Departement Cultuur, Jeugd en Media organiseert de uitreiking van deze Ultimas.
 

Jan Jambon

“De uitreiking van de Ultimas is de jaarlijkse hoogmis voor de cultuursector. Het is het ideale moment om een aantal mensen, organisaties en gezelschappen in de kijker te zetten. Op die manier bieden we iedereen de kans om met elkaar in gesprek te gaan en samenwerkingen te beginnen.” 

Jan Jambon
Minister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Buitenlandse Zaken, Cultuur, ICT en Facilitair Management