BXLRefugees - Ultimas

BXLRefugees

Het Burgerplatform voor Steun aan de Vluchtelingen (BXLREFUGEES) neemt stevig standpunt in en wijst er het beleid op dat wat het Burgerplatform doet in feite een opdracht is voor de overheid. Ze wijst haar op haar verplichtingen ten aanzien van vluchtelingen op basis van Europese en internationale wetgeving.
BXLRefugees

BIO

BXLRefugees

Het Burgerplatform voor Steun aan de Vluchtelingen (BXLREFUGEES) ontstond in september 2015 in de hoofdstad als een burgerbeweging, als reactie op de toeloop aan vluchtelingen in Brussel. Het ging om mensen op de vlucht voor vervolgingen, conflicten, geweld, schendingen van de mensenrechten, armoede of de gevolgen van klimaatveranderingen.