De Centrale - Ultimas

De Centrale

“Wereldcultuurhuis De Centrale ziet superdiversiteit als een inspirerend referentiekader en als een uitdagende werkcontext. Het is een warme broedplaats voor cultuurvogels van divers pluimage.”