Decoratelier - Ultimas

Decoratelier

“Hun werk gedijt in uitzonderlijk uiteenlopende contexten. Als resultaat staat het pal in het centrum van het kunstenveld van vandaag, waar het ons aankijkt maar op zijn beurt ook kijkt naar de wereld om ons heen.”
Decor Atelier

BIO

Decoratelier

Decoratelier is een langlopend project in constante ontwikkeling van scenograaf en kunstenaar Jozef Wouters. Gevestigd in een oud fabriekspand in Molenbeek functioneert Decoratelier sinds 2016 als een toegankelijke kunstenaarswerkplaats voor theaterproductie, discipline-overschrijdende samenwerking en sociaal experiment. De technische leiding van Decoratelier is in handen van Menno Vandevelde.