Femma - Ultimas

Femma

Femma durft sterke politieke stellingen innemen waarbij het positieve alternatieven voorstelt en zet haar woorden resoluut om in daden. Femma sluit aan bij het nu, zonder haar traditie te verloochenen.
Femma

BIO

Femma

Femma is een sociaal-culturele vrouwenorganisatie die door vrijwilligers gedragen wordt. In 1920 stichtte Maria Baers het Nationaal Verbond van Christelijke Vrouwengilden op, de voorloper van Femma.

De vereniging heeft momenteel 52.000 Femmaleden in 735 Femmagroepen en kan rekenen op 6.500 vrijwilligers, met wie ze jaarlijks meer dan 30.000 creatieve, culinaire en sportieve activiteiten organiseert.