Geelse Gezinsverpleging - Ultimas

Geelse Gezinsverpleging

Een kwetsbare traditie met een enorme veerkracht doordat ze zo omarmd wordt door de Geelse gemeenschap, de stad en het Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum.
Geelse Gezinsverpleging - Laureaat 2016 IMMATERIEEL ERFGOED

BIO

Geelse Gezinsverpleging

De Geelse Gezinsverpleging is in de dertiende eeuw ontstaan vanuit de devotie tot de H. Dimpna. Geesteszieken kwamen in grote getale naar Geel om er boete te doen. Na hun verblijf keerden niet alle zieken terug: een deel van hen werd in Geelse gezinnen ondergebracht. Dit was het begin van de psychiatrische gezinsverpleging in Geel en van een eeuwenlange traditie.

Vandaag worden er nog zo’n 250 patiënten in Geelse gezinnen opgevangen. De Geelse gezinsverpleging wordt beschouwd als een succesvol behandelingsmodel dat tot op vandaag op verschillende plaatsen in de wereld ‘naar Geels model’ toegepast wordt..