Miriam Van hee - Ultimas

Miriam Van hee

De dichtbundel “als werden wij ergens ontboden” vormt in Miriam Van hee haar oeuvre een onmiskenbaar hoogtepunt. Ze maakt vernuftig gebruik van retorische strategieën en dichterlijke technieken.
Miram Van Hee

BIO

Miriam Van hee

Miriam Van hee (Gent, 1952 ) is dichteres en Slaviste.  Haar poëzie is vertaald in tien talen en werd onder meer bekroond met de Jan Campert-prijs, de Dirk Martensprijs van de stad Aalst en de Herman De Coninckprijs. 

Ze is lid van de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal en Letteren en publiceerde tot op heden een negental poëziebundels en een verzamelbundel.