Timelab - Ultimas

Timelab

Al wat Timelab doet, ademt een maatschappelijke verantwoordelijkheid uit doorspekt met ondernemingszin en ondernemerschap en vertrekt bovendien vanuit een artistieke attitude.
Timelab - Laureaat 2016 CULTUREEL ONDERNEMERSCHAP

BIO

Timelab

Timelab is een Gents open stadslaboratorium voor nieuwe samenwerkingsmodellen. Ondernemerschap en samenwerking met andere sectoren zitten in het DNA van de organisatie. Timelab stimuleert ondernemerschap door makers te begeleiden.

Timelab was een pionier op dit vlak.  Intussen zijn zo’n makersplekken alomtegenwoordig en worden ze gezien als een essentiële schakel om tot innovatie te komen in een stedelijke context.