Toestand - Ultimas

Toestand

Toestand is een luis in de pels, die kraken naar voren schuift als positief alternatief, als startpunt voor vernieuwing van onderuit, voor verbetering… Dit getuigt van een grote dosis stedelijk engagement.
Toestand - Laureaat 2016 SOCIAAL-CULTUREEL VOLWASSENENWERK

BIO

Toestand

Toestand reactiveert leegstaande of vergeten gebouwen, terreinen en (publieke) ruimte door middel van tijdelijke en autonome socio-culturele centra.  

Toestand is een initiatief van buurtbewoners zelf. Zo is Allee du Kaai een broedplaats en platform in de stad waar ideeën en initiatieven ontstaan en concreet vorm gegeven worden.

Het kraken is niet-invasief en niet-agressief maar een positief statement. Er wordt een tijdelijke invulling gegeven aan leegstaande bedrijfsruimtes, die het collectief nut dient. Toestand brengt op die manier niet alleen het probleem van leegstand in Brussel voor het voetlicht maar plaatst er een originele en positieve aanpak tegenover.